1998-06-02 16:00:59# 122. lþ.#F 140.#17. fundur. Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla., til 16:01:54| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur, 122. lþ.

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla, frh. 2. umr.

Frv. KHG o.fl., 483. mál. --- Þskj. 819, nál. 1294.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:01]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 34 shlj. atkv.