1998-06-02 16:03:53# 122. lþ.#F 140.#19. fundur. Dánarvottorð., til 16:05:52| A gert 2 17:16
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur, 122. lþ.

Dánarvottorð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 464. mál (heildarlög). --- Þskj. 795, nál. 1241, brtt. 1242.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:04]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 1242,1--5 samþ. með 47 shlj. atkv.

5.--17. gr., svo breyttar, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1242,6 (ný fyrirsögn) samþ. með 46 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.