1998-06-02 16:05:56# 122. lþ.#F 140.#20. fundur. Læknalög., til 16:06:46| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur, 122. lþ.

Læknalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 598. mál (óvæntur skaði og mistök). --- Þskj. 1011, nál. 1290.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:06]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.