1997-10-14 13:45:03# 122. lþ.#F 8.#4. fundur. Öryggismiðstöð barna., til 13:45:39| A gert 15 8:57
[prenta uppsett í dálka] 8. fundur

Öryggismiðstöð barna, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 37. mál. --- Þskj. 37.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

Till. vísað til síðari umr. með 39 shlj. atkv.

Till. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.