1997-10-16 13:42:11# 122. lþ.#F 11.#3. fundur. Virðisaukaskattur., til 13:42:38| A gert 22 10:27
[prenta uppsett í dálka] 11. fundur

Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 98. mál (sala til útlendinga). --- Þskj. 98.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:42]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.