1997-10-22 14:56:19# 122. lþ.#F 15.#7. fundur. Meðferð og eftirlit sjávarafurða., til 14:57:54| A gert 22 16:16
[prenta uppsett í dálka] 15. fundur

Meðferð og eftirlit sjávarafurða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 171. mál (gildistaka EES-reglna). --- Þskj. 171, nál. 198.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:56]

1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 32 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 32 shlj. atkv.