1997-11-03 16:20:18# 122. lþ.#F 17.#6. fundur. Einkahlutafélög., til 16:20:41| A gert 6 11:56
[prenta uppsett í dálka] 17. fundur

Einkahlutafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 148. mál (EES-reglur). --- Þskj. 148.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:20]

Frv. vísað til 2. umr. með 45 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.