1997-12-03 15:12:25# 122. lþ.#F 34.#3. fundur. Stjórn fiskveiða., til 15:12:56| A gert 3 18:46
[prenta uppsett í dálka] 34. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 303. mál. --- Þskj. 377.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:12]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.