1997-12-03 15:12:59# 122. lþ.#F 34.#4. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 15:14:08| A gert 3 18:46
[prenta uppsett í dálka] 34. fundur

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 302. mál. --- Þskj. 376.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:14]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.