1997-12-08 17:30:57# 122. lþ.#F 37.#6. fundur. Lífeyrissjóður bænda., til 17:31:33| A gert 22 15:42
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 122. lþ.

Lífeyrissjóður bænda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 327. mál (iðgjaldastofn og innheimta). --- Þskj. 413.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:31]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.