1997-12-08 17:31:35# 122. lþ.#F 37.#7. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 17:32:20| A gert 22 15:42
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 122. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 328. mál (lífeyrisiðgjöld o.fl.). --- Þskj. 414.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:32]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.