1997-12-09 13:50:09# 122. lþ.#F 38.#1. fundur. Vörugjald af ökutækjum., til 13:50:50| A gert 10 11:34
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur

Vörugjald af ökutækjum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 329. mál (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki). --- Þskj. 415.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:50]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.