1997-12-09 13:52:05# 122. lþ.#F 38.#4. fundur. Réttur til veiða og vinnslu afla í fiskveiðilandhelgi Íslands., til 13:52:45| A gert 10 11:34
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur

Réttur til veiða og vinnslu afla í fiskveiðilandhelgi Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 340. mál (heildarlög). --- Þskj. 429.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:52]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.