1997-12-09 13:52:46# 122. lþ.#F 38.#5. fundur. Umferðarlög., til 13:53:23| A gert 10 11:34
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur

Umferðarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 341. mál (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.). --- Þskj. 430.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:53]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.