1997-12-13 11:28:16# 122. lþ.#F 42.#11. fundur. Lífeyrissjóður bænda., til 11:34:32| L gert 15 14:26
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur

Lífeyrissjóður bænda, 2. umr.

Stjfrv., 327. mál (iðgjaldastofn og innheimta). --- Þskj. 413, nál. 475, brtt. 476.

[11:28]

Frsm. efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[11:30]

Steingrímur J. Sigfússon: