1997-12-13 13:52:50# 122. lþ.#F 42.#11. fundur. Lífeyrissjóður bænda., til 13:56:04| A gert 15 14:26
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur

Lífeyrissjóður bænda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 327. mál (iðgjaldastofn og innheimta). --- Þskj. 413, nál. 475, brtt. 476.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:53]

Brtt. 476,1 samþ. með 59 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 58 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 476,2 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 476,3 samþ. með 59 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

4.--5. gr. (verða 5.--6. gr.) samþ. með 58 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.