1997-12-16 13:46:49# 122. lþ.#F 44.#2. fundur. Einkaleyfi., til 13:48:13| A gert 16 19:16
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur

Einkaleyfi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 153. mál (EES-reglur). --- Þskj. 153, nál. 510, brtt. 511.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:47]

Brtt. 511,1 (ný 1. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 511,2 (tvö fylgiskjöl, verða fskj. I og II) samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.