1997-12-18 15:06:40# 122. lþ.#F 48.#7. fundur. Húsaleigubætur., til 18:00:19| L gert 19 8:26
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur

Húsaleigubætur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 290. mál (heildarlög). --- Þskj. 362, nál. 570 og 588, brtt. 571 og 589.

[15:06]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[15:37]

Útbýting þingskjals:

[15:37]

Frsm. minni hluta félmn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[15:39]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[15:41]

Frsm. minni hluta félmn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[15:42]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[15:43]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[15:55]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[15:57]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson) (andsvar):


[15:58]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[16:00]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson) (andsvar):


[16:02]

Ögmundur Jónasson:


[16:32]

Frsm. meiri hluta félmn. (Kristín Ástgeirsdóttir) (andsvar):


[16:35]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[16:37]

Frsm. meiri hluta félmn. (Kristín Ástgeirsdóttir) (andsvar):


[16:39]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[16:41]

Frsm. minni hluta félmn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[16:43]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[16:45]

Útbýting þingskjala:

[16:46]

Kristján Pálsson:


[16:55]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[17:23]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[17:25]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[17:27]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[17:28]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[17:30]

Frsm. meiri hluta félmn. (Kristín Ástgeirsdóttir) (andsvar):


[17:32]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[17:35]

Frsm. meiri hluta félmn. (Kristín Ástgeirsdóttir) (andsvar):


[17:36]

Frsm. minni hluta félmn. (Pétur H. Blöndal):


[17:45]

Kristján Pálsson (andsvar):


[17:47]

Frsm. minni hluta félmn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[17:48]

Kristján Pálsson (andsvar):


[17:50]

Frsm. minni hluta félmn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[17:51]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[17:55]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[17:57]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson) (andsvar):


[17:58]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[17:59]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson) (andsvar):