1997-12-19 14:04:30# 122. lþ.#F 49.#6. fundur. Vörugjald af ökutækjum., til 14:07:13| A gert 21 8:50
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur

Vörugjald af ökutækjum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 329. mál (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki). --- Þskj. 415, nál. 515, brtt. 600.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:05]

Brtt. 600,1 samþ. með 56 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 600,2 samþ. með 56 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 56 shlj. atkv.