Dagskrá 122. þingi, 131. fundi, boðaður 1998-05-19 10:30, gert 20 13:13
[<-][->]

131. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 19. maí 1998

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Húsnæðismál, stjfrv., 507. mál, þskj. 1409, brtt. 1410 og 1413. --- 3. umr.
 2. Almannatryggingar, stjfrv., 459. mál, þskj. 1235. --- 3. umr.
 3. Búnaðarlög, stjfrv., 368. mál, þskj. 599, nál. 1324, brtt. 1325. --- 2. umr.
 4. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, stjfrv., 436. mál, þskj. 762, nál. 1299, brtt. 1300 og 1386. --- 2. umr.
 5. Búfjárhald, stjfrv., 543. mál, þskj. 928, nál. 1258. --- 2. umr.
 6. Framleiðsla og sala á búvörum, stjfrv., 559. mál, þskj. 950, nál. 1297 og 1403, brtt. 1298. --- 2. umr.
 7. Lax- og silungsveiði, stjfrv., 578. mál, þskj. 983, nál. 1281. --- 2. umr.
 8. Lánasjóður landbúnaðarins, stjfrv., 625. mál, þskj. 1072, nál. 1256. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Tk..
 2. Samkomulag um þingstörfin og þinghlé (athugasemdir um störf þingsins).
 3. Fundarstj. (um fundarstjórn).