Fundargerð 122. þingi, 16. fundi, boðaður 1997-10-23 10:30, stóð 10:30:16 til 17:32:57 gert 24 8:39
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

16. FUNDUR

fimmtudaginn 23. okt.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Meðferð og eftirlit sjávarafurða, 3. umr.

Stjfrv., 171. mál (gildistaka EES-reglna). --- Þskj. 171.

Enginn tók til máls.

[10:34]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 216).


Rafræn eignarskráning verðbréfa, 1. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 149.

[10:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hollustuhættir, 1. umr.

Stjfrv., 194. mál (heildarlög). --- Þskj. 197.

[10:50]

[12:15]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög, 1. umr.

Stjfrv., 147. mál (EES-reglur). --- Þskj. 147.

og

Einkahlutafélög, 1. umr.

Stjfrv., 148. mál (EES-reglur). --- Þskj. 148.

[12:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjónustukaup, 1. umr.

Stjfrv., 150. mál. --- Þskj. 150.

[12:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verslunaratvinna, 1. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 151.

[12:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Einkaleyfi, 1. umr.

Stjfrv., 153. mál (EES-reglur). --- Þskj. 153.

[12:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[12:53]

Útbýting þingskjals:

[Fundarhlé. --- 12:53]

[15:00]

Útbýting þingskjala:


Nýtingarmöguleikar gróðurhúsalofttegunda, fyrri umr.

Þáltill. ÁRÁ o.fl., 93. mál. --- Þskj. 93.

[15:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bann við kynferðislegri áreitni, 1. umr.

Frv. GGuðbj o.fl., 40. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 40.

[15:04]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. PHB, 36. mál (sjómannaafsláttur). --- Þskj. 36.

[15:30]

[15:54]

Útbýting þingskjala:

[16:17]

Útbýting þingskjala:

[16:26]

Útbýting þingskjals:

[17:31]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 17:32.

---------------