Fundargerð 122. þingi, 24. fundi, boðaður 1997-11-12 23:59, stóð 14:37:24 til 14:50:46 gert 12 15:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

24. FUNDUR

miðvikudaginn 12. nóv.,

að loknum 23. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Þingvallaurriðinn, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 17. mál. --- Þskj. 17.

[14:40]


Aukin hlutdeild almennings í atvinnurekstri, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 35. mál. --- Þskj. 35.

[14:41]


Stefnumótun í málefnum langsjúkra barna, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 38. mál. --- Þskj. 38.

[14:42]


Orka fallvatna, frh. 1. umr.

Frv. HG o.fl., 50. mál. --- Þskj. 50.

[14:42]


Jarðhitaréttindi, frh. 1. umr.

Frv. HG o.fl., 56. mál. --- Þskj. 56.

[14:43]


Áætlanir sveitarfélaga um sjálfbæra þróun, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG, 53. mál. --- Þskj. 53.

[14:43]


Lífsiðfræðiráð, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG, 54. mál. --- Þskj. 54.

[14:44]


Þingsköp Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 69. mál (rannsóknarvald þingnefnda). --- Þskj. 69.

[14:44]


Úttekt á hávaða- og hljóðmengun, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG o.fl., 74. mál. --- Þskj. 74.

[14:45]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. KHG, 77. mál (sala aflaheimildar). --- Þskj. 77.

[14:45]


Umboðsmaður jafnréttismála, frh. 1. umr.

Frv. HG o.fl., 82. mál. --- Þskj. 82.

[14:46]


Sveitarstjórnarlög, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 84. mál (sameining sveitarfélaga). --- Þskj. 84.

[14:46]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 85. mál (tannviðgerðir). --- Þskj. 85.

[14:46]


Tilraunaveiðar á ref og mink, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 95. mál. --- Þskj. 95.

[14:47]


Aukatekjur ríkissjóðs, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 100. mál (endurskoðun laga). --- Þskj. 100.

[14:48]


Þingsköp Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. KH o.fl., 101. mál (mat á stöðu kynjanna). --- Þskj. 101.

[14:48]


Aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 109. mál. --- Þskj. 109.

[14:49]


Úrbætur á Norðausturvegi frá Húsavík til Þórshafnar, frh. fyrri umr.

Þáltill. IS, 241. mál. --- Þskj. 280.

[14:49]

Fundi slitið kl. 14:50.

---------------