Fundargerð 122. þingi, 60. fundi, boðaður 1998-02-05 10:30, stóð 10:30:01 til 19:10:20 gert 5 19:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

60. FUNDUR

fimmtudaginn 5. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Þjóðlendur, 1. umr.

Stjfrv., 367. mál. --- Þskj. 598.

[10:34]

[Fundarhlé. --- 13:06]

[13:41]

Útbýting þingskjals:

[13:41]

[16:48]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórnarskipunarlög, 1. umr.

Frv. RA o.fl., 238. mál (eignarréttur á náttúruauðæfum og landi). --- Þskj. 271.

[17:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eignarhald og nýting á auðlindum í jörðu, 1. umr.

Stjfrv., 359. mál. --- Þskj. 574.

[18:06]

Umræðu frestað.

[18:36]

Útbýting þingskjala:


Þjóðgarðar á miðhálendinu, fyrri umr.

Þáltill. HG, 406. mál. --- Þskj. 727.

[18:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:09]

Útbýting þingskjals:

Út af dagskrá var tekið 1. mál.

Fundi slitið kl. 19:10.

---------------