Fundargerð 122. þingi, 72. fundi, boðaður 1998-02-19 10:30, stóð 10:30:02 til 18:01:41 gert 19 18:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

72. FUNDUR

fimmtudaginn 19. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Eignarhald og nýting á auðlindum í jörðu, frh. 1. umr.

Stjfrv., 359. mál. --- Þskj. 574.

[10:32]

[11:46]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 12:39]


Eignarhald á auðlindum í jörðu, 1. umr.

Frv. SighB o.fl., 425. mál. --- Þskj. 750.

[13:14]

[14:46]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virkjunarréttur vatnsfalla, 1. umr.

Frv. SighB o.fl., 426. mál. --- Þskj. 751.

[15:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 465. mál. --- Þskj. 798.

[15:35]

[16:17]

Útbýting þingskjala:

[17:28]

Útbýting þingskjala:

[18:00]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 1.--3., 7. og 9.--12. mál.

Fundi slitið kl. 18:01.

---------------