Fundargerð 122. þingi, 89. fundi, boðaður 1998-03-17 13:30, stóð 13:30:00 til 00:10:42 gert 18 0:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

89. FUNDUR

þriðjudaginn 17. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd, frh. 1. umr.

Stjfrv., 558. mál. --- Þskj. 947.

[13:34]


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Stjfrv., 524. mál (vaxtabætur). --- Þskj. 900.

[13:35]

[14:42]

Útbýting þingskjala:

[17:00]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Stjfrv., 553. mál (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 942.

[17:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bindandi álit í skattamálum, 1. umr.

Stjfrv., 552. mál. --- Þskj. 941.

[18:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 1. umr.

Stjfrv., 547. mál (álagsstuðull á vexti). --- Þskj. 932.

[19:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 19:35]


Eftirlit með fjármálastarfsemi, 1. umr.

Stjfrv., 560. mál. --- Þskj. 951.

og

Sérákvæði laga um fjármálaeftirlit, 1. umr.

Stjfrv., 561. mál. --- Þskj. 952.

[20:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldmiðill Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 555. mál (lægsta mynteining). --- Þskj. 944.

[21:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningar með tilkomu evrunnar, 1. umr.

Stjfrv., 556. mál. --- Þskj. 945.

[21:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Innheimtulög, 1. umr.

Stjfrv., 554. mál. --- Þskj. 943.

[21:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vextir, dráttarvextir og verðtrygging, 1. umr.

Stjfrv., 562. mál (heildarlög). --- Þskj. 953.

[21:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfsréttindi tannsmiða, 1. umr.

Stjfrv., 458. mál. --- Þskj. 788.

[22:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulag ferðamála, 1. umr.

Stjfrv., 546. mál (ferðaskrifstofur). --- Þskj. 931.

[23:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 23:45]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 524. mál (vaxtabætur). --- Þskj. 900.

[23:55]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 553. mál (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 942.

[23:56]


Bindandi álit í skattamálum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 552. mál. --- Þskj. 941.

[23:56]


Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 547. mál (álagsstuðull á vexti). --- Þskj. 932.

[23:57]


Eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 560. mál. --- Þskj. 951.

[23:57]


Sérákvæði laga um fjármálaeftirlit, frh. 1. umr.

Stjfrv., 561. mál. --- Þskj. 952.

[23:58]


Gjaldmiðill Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 555. mál (lægsta mynteining). --- Þskj. 944.

[23:58]


Samningar með tilkomu evrunnar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 556. mál. --- Þskj. 945.

[23:59]


Innheimtulög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 554. mál. --- Þskj. 943.

[23:59]


Vextir, dráttarvextir og verðtrygging, frh. 1. umr.

Stjfrv., 562. mál (heildarlög). --- Þskj. 953.

[00:00]


Starfsréttindi tannsmiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 458. mál. --- Þskj. 788.

[00:00]


Um fundarstjórn.

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa.

[00:02]

Málshefjandi var Svavar Gestsson.


Skipulag ferðamála, frh. 1. umr.

Stjfrv., 546. mál (ferðaskrifstofur). --- Þskj. 931.

[00:09]

Út af dagskrá voru tekin 6. og 11. mál.

Fundi slitið kl. 00:10.

---------------