Fundargerð 122. þingi, 117. fundi, boðaður 1998-05-04 23:59, stóð 16:00:02 til 19:29:05 gert 5 8:14
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

117. FUNDUR

mánudaginn 4. maí,

að loknum 116. fundi.

Dagskrá:


Athugasemdir um störf þingsins.

Framhald þingstarfa og þingfrestun.

[16:01]

Málshefjandi var Svavar Gestsson.


Um fundarstjórn.

Framhald þingstarfa og þingfrestun.

[16:27]

Málshefjandi var Sighvatur Björgvinsson.

[16:38]

Útbýting þingskjala:


Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (heildarlög). --- Þskj. 359, nál. 1192 og 1275, brtt. 1193 og 1276, till. til rökst. dagskrár 1326.

[16:39]

[19:27]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--3. mál.

Fundi slitið kl. 19:29.

---------------