Fundargerð 122. þingi, 123. fundi, boðaður 1998-05-09 10:30, stóð 10:30:10 til 16:23:10 gert 9 16:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

123. FUNDUR

laugardaginn 9. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:


Þjóðlendur, 2. umr.

Stjfrv., 367. mál. --- Þskj. 598, nál. 1214, brtt. 1215, 1291 og 1292.

[10:31]

[Fundarhlé. --- 12:58]

[13:30]

[16:22]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 16:23.

---------------