Fundargerð 122. þingi, 127. fundi, boðaður 1998-05-14 10:30, stóð 10:30:02 til 01:21:55 gert 15 1:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

127. FUNDUR

fimmtudaginn 14. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 507. mál. --- Þskj. 877, nál. 1349 og 1389, brtt. 1350.

[10:31]

[Fundarhlé. --- 12:59]

[13:33]

Útbýting þingskjala:

[13:33]

[Fundarhlé. --- 19:05]

[20:31]

[00:37]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 01:21.

---------------