Fundargerð 122. þingi, 128. fundi, boðaður 1998-05-15 10:30, stóð 10:30:02 til 00:08:48 gert 16 8:15
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

128. FUNDUR

föstudaginn 15. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 507. mál. --- Þskj. 877, nál. 1349 og 1389, brtt. 1350.

[10:31]

[11:51]

Útbýting þingskjals:

[Fundarhlé. --- 12:49]

[14:00]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 20:15]


Um fundarstjórn.

Ummæli forsætisráðherra í fréttatíma sjónvarps.

[20:30]

Málshefjandi var Svavar Gestsson.

[20:54]

Útbýting þingskjals:


Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 507. mál. --- Þskj. 877, nál. 1349 og 1389, brtt. 1350.

[20:55]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 00:08.

---------------