Fundargerð 122. þingi, 130. fundi, boðaður 1998-05-18 10:30, stóð 10:30:04 til 16:42:33 gert 18 16:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

130. FUNDUR

mánudaginn 18. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[Fundarhlé. --- 10:30]

[10:30]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Samráð um þingstörfin.

[11:02]

Málshefjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 507. mál. --- Þskj. 877, nál. 1349 og 1389, brtt. 1350.

[11:06]

[Fundarhlé. --- 11:39]

[12:01]

[Fundarhlé. --- 13:41]

[15:01]

Útbýting þingskjals:


Þjóðlendur, 3. umr.

Stjfrv., 367. mál. --- Þskj. 1396.

[15:01]

[Fundarhlé. --- 15:02]

[15:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 3.--5. mál.

Fundi slitið kl. 16:42.

---------------