Ferill 520. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1536 – 520. mál.Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á lögreglulögum, nr. 90 13. júní 1996 (eftirlit með meðferð áfengis).

Frá allsherjarnefnd.    Við 2. gr. Í stað orðanna „1. júní“ komi: 1. júlí.