Fjarvistarleyfi 123. þingi, 70. fundi 19., gert 22 10:45

Guðmundur Árni Stefánsson, 9. þm. Reykn.,

Ragnar Arnalds, 4. þm. Norðurl. v.,

Svavar Gestsson, 8. þm. Reykv.