1999-02-10 13:32:16# 123. lþ.#F 62.#1. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 13:34:07| A gert 10 15:34
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 123. lþ.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 223. mál (vöruþróunar- og markaðsdeild). --- Þskj. 250.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.