1999-02-10 13:34:10# 123. lþ.#F 62.#2. fundur. Verðbréfasjóðir., til 13:34:51| A gert 10 15:34
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 123. lþ.

Verðbréfasjóðir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 224. mál (innlendir sjóðir). --- Þskj. 251.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.