1999-02-10 13:35:54# 123. lþ.#F 62.#5. fundur. Brunatryggingar., til 13:36:24| A gert 10 15:34
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 123. lþ.

Brunatryggingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 388. mál (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.). --- Þskj. 659.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Frv. vísað til 2. umr. með 36 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.