1999-02-10 13:43:31# 123. lþ.#F 62.#15. fundur. Uppbyggður vegur yfir Kjöl., til 13:44:09| A gert 10 15:34
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 123. lþ.

Uppbyggður vegur yfir Kjöl, frh. fyrri umr.

Þáltill. GÁ og HjálmJ, 255. mál. --- Þskj. 292.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:44]

Till. vísað til síðari umr. með 38 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.