Útbýting 123. þingi, 70. fundi 1999-02-19 15:46:12, gert 22 10:45

Aðstæður til jarðgangagerðar á Bröttubrekku, 545. mál, þáltill. ÞJ, þskj. 870.