Útbýting 123. þingi, 70. fundi 1999-02-19 18:15:01, gert 22 10:45

Búnaðarfræðsla, 546. mál, stjfrv. (landbrh.), þskj. 871.

Jarðalög, 547. mál, stjfrv. (landbrh.), þskj. 872.