1999-03-01 15:53:10# 123. lþ.#F 74.#7. fundur. Vörugjald., til 15:54:09| A gert 3 8:22
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur, 123. lþ.

Vörugjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 537. mál (kranar). --- Þskj. 861, nál. 897.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:53]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. og ákv. til brb. samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.