1999-03-08 11:11:53# 123. lþ.#F 80.#9. fundur. Brunatryggingar., til 11:13:54| A gert 8 16:46
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 123. lþ.

Brunatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 388. mál (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.). --- Þskj. 659, nál. 996, brtt. 997.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

Brtt. 997,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 997,2 samþ. með 51 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

3.--11. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.