1999-03-08 11:57:22# 123. lþ.#F 80.#17. fundur. Tilkynningarskylda íslenskra skipa., til 11:59:31| A gert 8 15:55
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 123. lþ.

Tilkynningarskylda íslenskra skipa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 260. mál (sjálfvirkt kerfi). --- Þskj. 298, nál. 992, brtt. 993.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:57]

Brtt. 993,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 993,2 (ný grein, verður 9. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 993,3 (ný 9. gr., verður 10. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.