1999-03-10 14:17:36# 123. lþ.#F 83.#32. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 14:18:49| A gert 16 13:25
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 123. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 590. mál. --- Þskj. 986.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:17]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.