1999-03-10 14:18:51# 123. lþ.#F 83.#33. fundur. Útflutningsráð Íslands., til 14:20:06| A gert 16 13:25
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 123. lþ.

Útflutningsráð Íslands, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 591. mál. --- Þskj. 987.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:19]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.