1998-10-19 15:30:44# 123. lþ.#F 13.#11. fundur. Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins., til 15:31:15| A gert 20 8:11
[prenta uppsett í dálka] 13. fundur, 123. lþ.

Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 108. mál (úthlutun sérstakra dráttarréttinda). --- Þskj. 108.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:31]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.