Útbýting 123. þingi, 16. fundi 1998-10-22 15:57:44, gert 28 8:15

Fjáraukalög 1998, 173. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 178.