1998-11-03 13:56:07# 123. lþ.#F 18.#4. fundur. Vegagerð í afskekktum landshlutum., til 13:56:47| A gert 5 8:12
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 123. lþ.

Vegagerð í afskekktum landshlutum, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS og KHG, 73. mál. --- Þskj. 73.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:56]

Till. vísað til síðari umr. með 36 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.