1998-11-03 13:56:49# 123. lþ.#F 18.#5. fundur. Ritun sögu landnáms Íslendinga á Grænlandi., til 13:57:27| A gert 5 8:12
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 123. lþ.

Ritun sögu landnáms Íslendinga á Grænlandi, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 74. mál. --- Þskj. 74.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Till. vísað til síðari umr. með 37 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.