1998-11-03 13:57:28# 123. lþ.#F 18.#6. fundur. Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun., til 13:58:06| A gert 5 8:12
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 123. lþ.

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS og SJóh, 75. mál. --- Þskj. 75.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Till. vísað til síðari umr. með 35 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.