1998-11-16 15:40:58# 123. lþ.#F 24.#18. fundur. Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins., til 15:42:29| A gert 17 8:59
[prenta uppsett í dálka] 24. fundur, 123. lþ.

Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 108. mál (úthlutun sérstakra dráttarréttinda). --- Þskj. 108, nál. 260.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:41]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.