Fjarvistarleyfi 123. þingi, 34. fundi 07., gert 8 14:12

Davíð Oddsson forsrh.,

Guðni Ágústsson, 2. þm. Suðurl.,

Kristín Ástgeirsdóttir, 14. þm. Reykv.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 5. þm. Reykn.,

Sigríður Jóhannesdóttir, 8. þm. Reykn.,

Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykn.